Skip Navigation LinksEPS-Courses

İHO Dersleri

İlerleme hızının düzenlenmesinde, YDHO (Yabancı Diller Hazırlık Okulu) kursları ALTE'nin (Association of Language Testers in Europe) önerilen rehberli öğretim saatlerini (Tablo 4) referans alır ve dönemi iki modüle ayırır. Bu bağlamda, tüm dönem, Avrupa Dil Kriterlerine göre seviye tanımlayıcılarından elde edilen sonuçların başarılması için yaklaşık 370 saate eşittir.

Tablo 4 ALTE, her bir Avrupa Dil Kriterlerine göre seviye tanımlayıcısından elde edilen sonuçların başarılması için gereken rehberli öğretim saatlerinin sayısını önermiştir.

A1Yaklaşık olarak 90 - 100 saat
A2Yaklaşık olarak 180 - 200 saat
B1Yaklaşık olarak 350 - 400 saat  
B2Yaklaşık olarak 500 - 600 saat
C1Yaklaşık olarak 700 - 800 saat
C2Yaklaşık olarak 1,000 - 1,200 saat

(Teachers' Guide to the Common European Framework, n.d.) 

Üniversite Giriş Sınavını geçen, ancak İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce Yeterlilik Sınavı Aşama I'i geçemeyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu'nda dil ihtiyaçlarına uygun derslerden birine yerleştirilir. İngilizce Yeterlilik Sınavı I Aşaması, öğrencileri doğru seviyeye yerleştirir. İki yarıyılda düzenlenen dersler A1, A2, B1 ve UB1'dir. İngilizce Hazırlık Okulu'nda verilen eğitim, bir akademik yılda iki yarıya bölünür. Öğrenciler başarı düzeylerine göre İngilizce Hazırlık Okulu'nu tamamlayarak yarıyıl veya yıl sonunda bölümlerine gidebilirler. Her dönem boyunca öğrenciler çeşitli değerlendirme araçlarıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmelerdeki başarı, onların bir sonraki seviyeye geçmelerini sağlar. İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşamaya girebilmek için öğrencilerin B1 seviyesini geçmiş olması gerekir. İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama'yı başarıyla geçen öğrencilerin, seçtikleri bölüme girmelerine izin verilir. Bu sınavı geçemeyen öğrenciler UB1 dersine yerleştirilir. Bu öğrenciler dönem sonunda genel notlarına bakılmaksızın İngilizce Yeterlilik Sınavı II'ye tekrar girmeye hak kazanırlar. Ancak, UB1 dersini alan ve devamsızlıktan başarısız olmayan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama'ya girebilecekler ve toplam notlarının %10'u Yeterlilik Sınav sonucuna eklenecektir. Devam ile başarı arasında doğrudan bir ilişki olduğu için öğrencilerin derslere düzenli olarak katılmaları önerilir. Programlar ve detaylar aşağıdaki tabloda bulunabilir.

Tablo 5 Kur Bilgi Detayları

Kur KoduKur İsmiAvrupa Dil Kriteri Seviyesi

Global Scale of English (GSE)

Aralığı

Haftalık saatSüre

EPSA010

(EPS A1+A2)

WaystageA1+A210-472515 hafta

A1 kuru,çok sınırlı bir şekilde prova edlimiş, sözlüksel olarak organize edilmiş duruma özgü ifadeler dağarcığına güvenmek yerine, öğrencilerin basit bir şekilde etkileşim kurmalarına, kendileri, nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar ve sahip oldukları şeyler hakkında basit sorular sorup yanıtlamalarına, acil ihtiyaç duyulan alanlarda veya çok tanıdık konularda basit ifadeleri başlatmalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, daha sonra öğrencilerin her gün basit selamlama ve hitap biçimlerini kullanmalarına yardımcı olmak için gelişir. Bunları örneklendirecek olursak; insanları selamlamak, nasıl olduklarını sormak ve haberlere tepki vermek; çok kısa sosyal alışverişleri idare etmek; işte ve boş zamanlarında ne yaptıkları hakkında sorular sormak ve cevaplamak ; davetleri yapmak ve yanıtlamak; ne yapılacağını, nereye gidileceğini tartışmak ve buluşmak için düzenlemeler yapmak; teklifler yapmak ve kabul etmek gibi sıralayabiliriz. Bu kursun yardımıyla öğrenciler aynı zamanda sınıf içi ve sınıf dışında çalışabilirler. Bu kurun sonunda öğrenciler mağazalarda, postanelerde veya bankalarda basit işlemler yapabilirler; seyahat hakkında basit bilgiler alabilir; toplu taşıma araçlarını kullanabilir, temel bilgileri sorabilir.yol tarifi isteyebilir ve bilet satın alabilirler. Öğrenciler ayrıca geçmişinin, yakın çevresinin ve acil ihtiyaç duyulan alanlardaki meselelerin özelliklerini basit terimlerle tanımlayabilirler.

EPSA020

(EPS A2+CIP)

WaystageA231-472515 hafta

A2 kuru, öğrencilerin her gün basit selamlama ve hitap biçimlerini kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunları örenklendirecek olursak; insanları selamlamak, nasıl olduklarını sormak ve haberlere tepki vermek; çok kısa sosyal alışverişleri idare etmek; işte ve boş zamanlarında ne yaptıkları hakkında sorular sormak ve cevaplamak ; davetleri yapmak ve yanıtlamak; ne yapılacağını, nereye gidileceğini tartışmak ve buluşmak için düzenlemeler yapmak; teklifler yapmak ve kabul etmek gibi sıralayabiliriz. Bu kursun yardımıyla öğrenciler aynı zamanda sınıf içi ve sınıf dışında çalışabilirler. Bu kurun sonunda öğrenciler mağazalarda, postanelerde veya bankalarda basit işlemler yapabilirler; seyahat hakkında basit bilgiler alabilir; toplu taşıma araçlarını kullanabilir, temel bilgileri sorabilir,yol tarifi isteyebilir ve bilet satın alabilirler. Öğrenciler ayrıca geçmişini, yakın çevresini ve acil ihtiyaç duyulan alanlardaki meseleleri tanımlayabilirler.

EPSA021

(EPS A2R)

Waystage – TekrarA231-472515 weeks

A2R kuru, öğrencilerin her gün kibar selamlama ve hitap biçimlerini kullanmalarına yardımcı olmak için yoğun bir şekilde tasarlanmıştır. Bunları örneklendirecek olursak; insanları selamlamak, nasıl olduklarını sormak ve haberlere tepki vermek, çok kısa sosyal alışverişleri idare etmek, işte ve boş zamanlarında ne yaptıkları hakkında sorular sormak ve cevaplamak, davetleri yapmak ve yanıtlamak, ne yapılacağını, nereye gidileceğini tartışmak ve buluşmak için düzenlemeler yapmak; teklifler yapmak ve kabul etmek gibi sıralayabiliriz. Bu kursun yardımıyla öğrenciler aynı zamanda sınıf içi ve sınıf dışında çalışabilirler. Bu kurun sonunda öğrenciler mağazalarda, postanelerde veya bankalarda basit işlemler yapabilirler; seyahat hakkında basit bilgiler alabilir; toplu taşıma araçlarını kullanabilir, temel bilgileri sorabilir, yol tarifi isteyebilir ve bilet satın alabilirler. Öğrenciler ayrıca geçmişini, yakın çevresini ve acil ihtiyaç duyulan alanlardaki meseleleri tanımlayabilirler.

EPSB010

(EPS B1)

ThresholdB143-582515 hafta

B1 kuru, konuşmanın standart lehçede açıkça ifade edilmesi koşuluyla, öğrencilerin etkileşimi sürdürmelerine ve çeşitli bağlamlarda ifade etmek istediklerini başarmalarına ve etraflarındaki kapsamlı tartışmanın ana noktalarını takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu kurun sonunda öğrenciler değinmek istedikleri ana noktayı anlaşılır bir şekilde ifade edebilirler. Ayrıca, dilbilgisel ve sözcüksel planlamayı yapıp, serbest dil üretimini onarım için duraklamala yapmaları gerekse bile, yine de anlaşılır bir şekilde yola devam edebilirler. Öğrenciler, bu kurda öğrendiklerinin yardımıyla, toplu taşımada daha az rutin durumlarla ve günlük yaşamdaki sorunlarla esnek bir şekilde başa çıkabilirler.Ayrıca, bir acente aracılığıyla seyahat düzenlemeleri yaparken veya gerçekten seyahat ederken ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla ilgilenip; aşina oldukları konulardaki konuşmalara hazırlıksız girme becerisini gösterebilirler. Öğrenciler buna ek olarak, aşina oldukları veya kişisel ilgi alanlarına giren konularla bağlantılı bir metin de üretebilirler. Bu kurun yardımı ile öğrenciler deneyimleri, olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilirken, görüşler ve planlar için de kısaca gerekçeler ve açıklamalar verebilirler

EPSB011

(EPS B1R)

Threshold – TekrarB143-582515 hafta

B1R kuru, konuşmanın standart lehçede açıkça ifade edilmesi koşuluyla, öğrencilerin etkileşimi sürdürmelerine ve çeşitli bağlamlarda ifade etmek istediklerini başarmalarına ve etraflarındaki kapsamlı tartışmanın ana noktalarını takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu kurun sonunda öğrenciler değinmek istedikleri ana noktayı anlaşılır bir şekilde ifade edebilirler. Ayrıca, dilbilgisel ve sözcüksel planlamayı yapıp, serbest dil üretimini onarım için duraklamala yapmaları gerekse bile, yine de anlaşılır bir şekilde yola devam edebilirler. Öğrenciler, bu kurda öğrendiklerinin yardımıyla, toplu taşımada daha az rutin durumlarla ve günlük yaşamdaki sorunlarla esnek bir şekilde başa çıkabilirler.Ayrıca, bir acente aracılığıyla seyahat düzenlemeleri yaparken veya gerçekten seyahat ederken ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla ilgilenip; aşina oldukları konulardaki konuşmalara hazırlıksız girme becerisini gösterebilirler. Öğrenciler buna ek olarak, aşina oldukları veya kişisel ilgi alanlarına giren konularla bağlantılı bir metin de üretebilirler. Bu kurun yardımı ile öğrenciler deneyimleri, olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilirken, görüşler ve planlar için de kısaca gerekçeler ve açıklamalar verebilirler

EPSU010

(EPS UB1)

Threshold PlusB1+2515 hafta

UB1 kuru, öğrencilerin soruları ileten, sorunları açıklayan mesajları almalarına ve yanıtlamarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu da; bir görüşmede/konsültasyonda gerekli olan somut bilgileri sağlamayı (ancak bunu sınırlı bir hassasiyetle yapar), (örneğin; bir doktora semptomları tanımlamak gibi) ve bir şeyin neden sorun olduğunu açıklamayı içerir.  Bu kurun sonunda öğrenciler bir kısa öykü, makale, konuşma, tartışma, röportaj veya belgeselden anladıklarını özetleyebilir ve bunlarla ilgili görüşlerini bildirebilirler ve  bu konularda daha ayrıntılı soruları da yanıtlayabilirler. Öğrenciler ayrıca, diğer kişinin yanıtı hızlı veya uzunsa, ara sıra tekrar istemek zorunda kalabilecek olsa da, bilgileri kontrol ederek ve teyit ederek hazırlanmış bir görüşme yapabilirler. Öğrenciler buna ek olarak, ayrıntılı talimatlar vererek bir şeyin nasıl yapılacağını açıklayabilirler. Öğrenciler bu kurun yardımıyla kendi alanlarındaki aşina oldukları rutin veya rutin olmayan konularda birikmiş olgusal bilgilerini de biraz güvenle  değiş tokuş edebilirler. Öğrenciler bundan başka, çok çeşitli konularda net, ayrıntılı metinler üretebilir ve çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını belirterek güncel bir konu hakkında bir bakış açısını açıklayabilirler.

DAÜ Web Siteleri