Skip Navigation LinksMission

Misyon

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu olarak misyonumuz;

 • Eğitim sistemimizi Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmek, ve kendi kendini sürekli yenilemek,
 • Çağdaş, demokratik, çok kültürlü, huzurlu ve fırsat eşitliğine dayalı sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak,
 • Hızlı değişen dünyamızda değişen öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan yabancı dil eğitimi programlarını dünya standartlarında sürekli güncellemek,
 • Dil eğitiminde sunduğu tüm yabancı dil programlarını Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nde düzenlemek, ayrıca bu kriterlere uygun hedef ve içeriklerde öğretim yapmak,
 • Yabancı Diller programlarının kurgulanmasında ve yapılandırılmasında Taba-Tyler modelini uygulamak,
 • Programları geliştirme çalışmalarında; programlara temel oluşturacak öğrenme kuramlarının belirlenmesinde ve programların tasarlanmasında ihtiyaç analizleri ve değerlendirmesi çalışmaları yapmak,
 • Programların hedeflerini ya da öğrenme ürünlerini/çıktılarını belirlemede ihtiyaç analiz sonuçlarını değerlendirerek hedefleri belirlemek ya da düzenlemek,
 • Program içeriklerini belirlemede/düzenlemede beceri temelli, işlevsel, sarmal ve tematik yaklaşıma ağırlık vermek ve kazanım-içerik ilişkisi kurmak,
 • Program hedefleriyle uyumlu, ürün ve performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yapmak,
 • Programların değerlendirmesinde Stufflebeam'in CIPP Modelini (C-Context/Bağlam, I-Input/Girdi, P-Process/Süreç, ve P-Product/Ürün) kullanarak düzeltme işlemleriyle öğretim hizmetinin niteliğini artırmak,
 • Program geliştirme çalışmalarını sürekli ve gelişmeye açık bir süreç olarak değerlendirmek,
 • Hazırlık Okulu programlarında kayıtlı olan öğrencilere etkin bir rehberlik hizmeti sunmak,
 • Hazırlık Okulu programlarını tamamlayan öğrencilere Fakülte/Bölüm programlarını takip edebilmelerinde yardımcı olacak dersleri Yabancı Diller Birimi programlarıyla sağlamak,
 • Öğrencilere YDİHO altında yer alan birimler arasında yatay ve dikey geçişlerde yasa, tüzükler ve Üniversite kurullarında alınan kararlar çerçevesinde olanaklar sağlamak,
 • Öğrenci merkezli, yapılandırmacı ve ürüne dönük bir eğitim vermek,
 • Fırsat eşitliğini gözetleyen, bütünlük ve uyum içinde öğrenmenin ve öğretmenin gerçekleştirileceği ortamlar sunmak,
 • Öğrencilere sınıf dışı aktivitelerle öğrendikleri yabancı dili kullanma ortamları yaratmak,
 • Eğitim teknolojilerinin eğitim ve öğrenimde etkin kullanımını yaygınlaştırmak, ve teknolojik destekli çoklu ortamlar sağlamak;
 • Özel gereksinimleri olan öğrencilerin programlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacak ortamlar düzenlemek,
 • Öğrencilere yaşam boyu eğitim çerçevesinde yabancı dil beceri ve yeteneklerini sürekli geliştirme bilincini kazandırmak,
 • Birden fazla yabancı dil öğrenimini desteklemek, kolaylaştırmak ve bu yönde öğrencileri özendirmek, ve öğrencilerin çok dilli ve çok kültürlü gelişmelerini sağlamak,
 • Öğrencilere uluslararası arenada tanınmışlığı olan yabancı dil sertifikaları sunmak ve öğrencileri avantajlı konuma getirmek,
 • Öğrencilerin kişisel, kamusal, mesleki, ve eğitim alanlarında gerekli olan yabancı dil becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek,
 • Öğrencilere; öğrendikleri herhangi bir yabancı dilde, akademik ve günlük hayatı takip edebilecek ve tartışabilecek dil becerisine ulaşmasında yardımcı olmak, ayrıca sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerde varlık gösterebilme imkanları sağlamak,
 • Öğrencilerin herhangi bir yabancı dili kullanarak bilgiyi tanımalarını ve üretebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencileri kendine güvenen ve herhangi bir yabancı dil bilme avantajıyla yeni atılımlar yapmaktan çekinmeyen bireyler haline getirmek,
 • Öğrencilerin dünyadaki yenilik ve gelişmeleri herhangi bir yabancı dil avantajıyla takip edebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerin öğrendikleri herhangi bir yabancı dili kullanarak ekip çalışmasına uyumunu sağlamak,
 • Öğrencilerin öğrenecekleri herhangi bir yabancı dil sayesinde farklı kültürlerle kaynaşmalarını ve biribirlerine saygılı davranmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin öğrendikleri herhangi bir yabancı dilde; o dili kullanan yabancıları anlayabilecek ve o dilde kendilerini ifade edebilicek düzeye çıkmalarını sağlamak,
 • Öğrencilere öğrendikleriherhangi bir yabancı dili kullanarak, kendi düşünce ve görüşlerini ifade edebilecek olanakları sağlamak,
 • Öğrencilere herhangi bir yabancı dil öğreniminde farklı eğitim ortam ve araçlarını kullanma olanakları sağlamak ve yardımcı olmak,
 • Öğrencilere herhangi biryabancı dil öğreniminde eksik yanlarını geliştirmekiçin olanaklar ve hatalarını düzeltme fırsatı sağlamak,
 • Öğrencileri kendi yabancı dil öğrenimlerinden sorumlu tutmak ve öğrenme sürecinde bağımsız olmayı özendirmek,
 • Öğrencilerin öğrendikleri herhangi bir yabancı dilde etkin iletişim kurmalarını sağlayacak ortamlar yaratmak,
 • Öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle toplumla kaynaştırarak, toplumsal ve çevre sorunlarına duyarlılıklarını artırmak,
 • Öğrencilere hem akademik hem de günlük hayatta geçerli olan etik değerlerin önemini vurgulayan aktiviteler sunmak,
 • Öğrencilerin özerkliğini dikkate almak, kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme yapmak,
 • Öğrencinin herhangi bir yabancı dilde okuma ve yazma zevkini geliştirmektir.