Skip Navigation LinksHistory

Vizyon

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu olarak vizyonumuz, üniversite ve ülke çapında yabancı dilde eğitim ve öğrenim kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmanın yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve diğer dünya ülkelerinden gelen öğrencilere, kişisel, toplumsal, mesleki, ve eğitim alanlarındagereksinim duyacakları sözlü ve yazılı yabancı dil becerilerini kazanma imkanı sağlamak, dünya standartlarında, üst düzey yabancı dil öğretimi sunmak, programlarını akredite ettirmek ve yaratıcı faaliyetler aracılığıyla;

 • Ulusal ve uluslararası arenada mücadele edebilen;
 • Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, kendisinin farkında olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen;
 • Irk, mezhep, dil, din, ve renk ayrımı gözetmeyen, insani değerleri önde tutan;
 • Empati duygusu gelişmiş, kültürel farklılıklara hoşgörülü ve bilinçli yaklaşan;
 • Kendini yenileyebilen, değişime açık olan;
 • Kendi öğrenme sürecinin farkında olan;
 • Yeni teknolojileri kullanabilen;
 • Çağdaş, yenilikçi, laik bir anlayışa sahip;
 • Toplumuna faydalı, birbirine saygılı, ekip ruhuna inanan;
 • Eleştirel düşünme becerilerine hakim;
 • İletişim becerisi güçlü, analitik düşünce yeteneğini kullanabilen;
 • Toplumsal sorumluluk ve çevre bilincinde olan;
 • Evrensel kültürleri özümsemiş, etik değerlere saygılı; 
 • Kendi kendine öğrenen, özerk bireylere dönüşecek öğrenciler yetiştirmektir.